FAQ

01 Internet

02 Internet

03 Internet

05a internet


INTERNET

Sa TARGO optičkim internetom uvek dobijate:

 

- BRZINU

- POUZDANOST

- KVALITET

- MOGUĆNOST PRENOSA VELIKIH KOLIČINA PODATAKA

- DOWNLOAD/UPLOAD= 2/1

 

 

Korisnicki servis TARGO Telekom